Första läsloggen

INNEHÅLL

  • Berätta vilken bok du valt: ta upp titel, författare, när den skrevs och när din utgåva är tryckt och vilket förlag som givit ut den. Försök att beskriva boken med några ord – vad är det för typ av bok? Är det en brevroman, fiktiv memoarbok, dagboksroman, science fiction-roman, kriminalroman, historisk roman, utvecklingsroman (d.v.s. en roman som handlar om en persons utveckling och mognad) …
  • Berätta hur romanen börjar! Tar berättaren allt från början och ger på så vis redan i inledningen en bakgrund till det som sedan sker (kronologiskt berättat)? Eller kastas läsaren rakt in i handlingens mitt (in medias res) och får därefter reda på bakgrund och sammanhang? Eller börjar berättaren med slutet och berättar därefter hela historien som en återblick? Berätta vilken effekt denna inledning har på dig som läsare! Tycker du att det är ett bra sätt att börja berättelsen på? (Jämför gärna med andra sätt.) Varför?
  • Vem är berättaren? Är boken skriven i jag-form eller i tredje-person (hon/han)? Är det olika berättare till olika avsnitt i boken? Vem eller vilka får vi följa? Är berättaren allvetande eller har berättaren ett begränsat perspektiv? Hur syns berättaren i historien? Är han eller hon med i handlingen eller en utomstående betraktare? Kommenterar han eller hon det som sägs och händer i boken eller refererar han eller hon bara vad som sägs och görs så att du som läsare själv får bilda dig en uppfattning? Är berättelsen skriven i nutid eller dåtid? (Nutid är presens: jag/hon springer och dåtid är till exempel  imperfekt: jag/hon sprang.) Hur påverkar dessa berättartekniska val dig som läsare?
  • Beskriv stilen och språket i romanen och ge några exempel (citat) på hur det kan se ut! Hur upplever du romanen? Känns boken spännande, långsam, intressant, intensiv, omständlig eller intetsägande? Varför upplever du den så? Gillar du språket i boken? Varför? Är språket vardagligt? Talspråkligt? Enkelt? Avancerat? Svårt? Vackert? Poetiskt? Varierat? Ojämnt? Humoristiskt? Fyndigt? Personligt? Är meningarna långa eller korta? Finns det många inskjutna bisatser? Finns det svåra ord, starkt värdeladdade ord, dialektala ord eller slang?

FORM

  • Använd dig av rubrik och underrubriker!
  • Din text ska vara på mellan 200 och 400 ord!
  • Du ska illustrera din logg med en bild som du tycker passar till din text! Bilden ska ha en bildtext där det framgår vad bilden heter och varifrån den kommer! (Om du inte använder en bild som du skapat själv så ska du följa de instruktioner för hantering av andras bilder som du fick fredagen före lovet. Du kan läsa mer om detta här: http://wastes.skolbloggen.se/2010/02/16/hanterar-andras-bilder/)

Trackbacks/Pingbacks

  1. NV08 läser Svenska B » Läsloggarna

RSS feed for comments on this post

Hoppa till verktygsfältet