Upplysning, romantik och realism

Vi ska nu ägna oss åt två omvälvande århundraden i historien och i litteraturhistorien. Ni ska vara tre elever per grupp, utom i en grupp där ni ska vara fyra. De författare och texter som ni kan välja mellan är:

Upplysningen och 1700-talet

 • Swift och Gullivers resor (Johannes, Edgar och Emma)
 • Voltaire och Zadig (Ulrika, Amy och Kim)

Svenskt 1700-tal

 • Bellman och Fredmans epistlar (Harald, Yousef och Oskar)

Romantiken och tidigt 1800-tal

 • Goethe och Den unge Werthers lidanden (Filip, Gabriel och Viktor)
 • Stagnelius och några av hans dikter (Agnes, Emmy, Julia och Louise)

Realismen och mitten av 1800-talet

 • Dickens och David Copperfield (Robin, Henrik och John-Henry)
 • Dostojevskij och Brott och straff (Clara, Petra och Kajsa)

Svenskt 1800-tal

 • Strindberg och Röda rummet (Oliver, August och Elias)
 • Lagerlöf och Kejsarn av Portugallien (Diana, Lisa och Hedda)

Här kan ni läsa mer om:

”Upplysningstiden”  och ”Upplysningstiden”, en fylligare version (upplysningstiden är en allmänt vedertagen term som omfattar första delen av 1700-talet) samt

”Revolutionernas tid” (som är en beskrivning som ibland används i historieböcker och som innefattar senare delen av 1700-talet och stora delar av 1800-talet), ”Romantiken” (är en term som används när man vill beskriva idé och kulturströmningar vid slutet av 1700-talet och början av 1800-talet) och ”Realismen” (som är en term som innefattar stora delar av 1800-talet och som ibland utvecklats till naturalism och ofta blandats med romantiska drag).

Här är länkar till strömmande video om

Levande Litteratur : Upplysning och framstegstro – Voltaire och Rousseau och

Levande Litteratur : Romantikens klassiker – Byron, Shelley, Goethe. Just nu funkar de här länkarna bara med mina inloggningsuppgifter, men vill ni så kan jag bjuda in er och då kan ni till och med se på vissa strömmande video hemma.

INNEHÅLL

Ni ska presentera författaren (levde när och var, tillhör och rör sig mest i vilken samhällsgrupp/-klass, mest känd för …) och sätta in honom eller henne i ett historiskt sammanhang (hur såg samhället ut, hur påverkade det hans eller hennes skrivande och vice versa?) och så ska klassen under er ledning läsa och diskutera utdraget ur boken. Sätt därför in boken/diktningen i ett sammanhang/presentera hur utdraget kommer in i handlingen, ta gärna reda på hur texten mottogs av läsarna. Ställ frågor på texten, både vad gäller innehåll och form. Jag tänker mig att varje elev har ca 3-5 min på sig och att varje gruppredovisning kan ta max 15-20 minuter. Till detta tillkommer tid för läsning och diskussion av texten. Är det rimligt?

Vecka 16 och 17 ägnar vi åt förberedelser och åt lite generell litteraturhistoria. Veckan därpå (v 18) på tisdagen tänkte jag att vi börjar med redovisningarna. Är det ok?

STRUKTUR och FORM

Redovisningarna är tänkta att ske i den ordning som författarna står här i uppgiften, men alla grupper måste vara beredda på att kunna redovisa redan på tisdag (sjukdom och liknande kan förändra planeringen). Säg till din grupp och mig om du planerar att vara ledig i samband med att vi håller på med fördjupningen. Detta arbete är ju sårbart om vi inte planerar och informerar varandra om planerad frånvaro.

Börja med att alla i gruppen läser igenom ert avsnitt: Alla som håller på med Swift eller Voltaire bör till exempel börja med att läsa avsnittet om Upplysningen (introduktionen med bild, text och tidsaxel, inspirationstexten samt ”Upplysningen i fem punkter”). Läs dubbelporträttet om det finns något (där kan ni få lite tips på hur man kan relatera till andra författare och till epoken) och fördjupa er sedan i er författare och det textutdrag som finns med.

Planera er lektion! I vilken ordning ska ni ta upp vad? Glöm inte att ni även ska sätta in författaren i sitt sammanhang (litteraturhistorien och historien). Här kommer några frågeställningar det kan vara bra att ta ställning till: Hur lång tid kommer varje avsnitt att ta? Hur ska ni använda tavlan? Hur ska ni illustrera det ni redovisar om (musik, film, bild, teater) och hur lång tid tar det? Hur ska klassen få ta del av textutdraget? Hur lång tid kommer det att ta? Vilka frågor ska eleverna jobba med? Hur och när ska de få veta frågorna? Hur ska svaren redovisas? Ska eleverna fundera själva och delta i gemensam diskussion i klassen? Eller ska de diskutera i mindre grupper först?

Till detta inlägg kan ni skriva önskemål om vilket fördjupningsområde ni vill ha.

11 Comments

 1. iozenge Said,

  april 16, 2010@ 13:13      

  Oliver, August och Elias tar Strindberg, för det gillar vi! /J_H

 2. wasp Said,

  april 19, 2010@ 13:30      

  jag skulle gärna vilja jobba med Bellman men jag har inte snackat ihop mig med någon än så övriga deltagare får jag avvackta med..

  Harald

 3. dianasblogg Said,

  april 20, 2010@ 12:01      

  Vi skulle vilja jobba med Selma Lagerlöf!
  Diana, Lisa & Hedda

 4. cwaste Said,

  april 20, 2010@ 13:39      

  Clara, Petra och Kajsa tar Dostojevskij!

 5. cwaste Said,

  april 20, 2010@ 13:40      

  Filip, Gabriel och Viktor tar Goethe

 6. cwaste Said,

  april 20, 2010@ 13:43      

  Harald, Yousef och Oskar tar Bellman.

 7. cwaste Said,

  april 20, 2010@ 13:47      

  Agnes, Emmy, Julia o Louise tar Stagnelius

 8. cwaste Said,

  april 20, 2010@ 13:48      

  robin henrik j-h(äntligen) tar dickens!

 9. cwaste Said,

  april 20, 2010@ 13:49      

  Ulrika, Amy och Kim jobbar om Voltaire.

 10. cwaste Said,

  april 20, 2010@ 13:59      

  Utmärkt!
  När vi träffas på fredag så får ni båda svensklektionerna till att jobba med er fördjupning – ta därför med er era Texter och Tankar! (Nästa tisdag ser vi en Levande litteraturen om Romantiken och om diktarna Rosseau och Byron.)

  Vi prövade att ni fick välja grupper och ämnen ganska fritt den här gången. Nästa gång vi ska göra en fördjupning, får ni gärna komma med önskemål kring om vi ska skapa grupperna (kanske vill ni göra på något annat sätt då?).

 11. emmgus Said,

  april 23, 2010@ 10:47      

  Johannes, Edgar och Emma menade förstås att de tar Swift.


RSS feed for comments on this post

Hoppa till verktygsfältet