Romantiken

Romantiken

Jämför med den tidigare epoken: Upplysningstiden stod bl a för förnuft, nyttotänkande, framtidstro, optimism och ifrågasättande av religioner. Under upplysningen så engagerade sig författare tillsammans med vetenskapsmän, filosofer och debattörer mot enväldet och de kämpade för bl a religionsfrihet, yttrandefrihet och tryckfrihet. England och Frankrike blev ledande länder.

Romantikenbröt mot upplysningstidens ideal och fransk-klassicismens regler. Den började i Frankrike och England men blir senare särskilt stor och stark i Tyskland. Några nyckelord är: känsla, fantasi, besjälad natur, det enkla och ursprungliga, det enkla folkets visor och berättelser, folksjälen, nationen, äldre tider, exotiska platser, individen, naturen som själens spegel, natten, själen, människornas mörka (onda) sidor, döden, drömmar, magi, hypnotism, det skapande geniet och originalitet.

Utdrag ur NE om romantiken:

romantiken kallas en riktning inom kulturen från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet. För romantiken var känslan viktigare än förnuftet och fantasin viktigare än verkligheten. Romantikerna intresserade sig för det främmande och utländska och för historien, särskilt det egna landets. Viktigt var också att konstnären upphöjdes från hantverkare till ett skapande geni. Böcker från romantiken kan till exempel vara äventyrsromaner från gamla tider. Sådana romaner är Ivanhoe av Walter Scott och De tre musketörerna av Alexandre Dumas. En stor svensk romantisk roman är Drottningens juvelsmycke av Carl Jonas Love Almqvist.

Konst från romantiken kan till exempel vara landskapsmåleri där människan beskrivs som liten i förhållande till den storslagna naturen.

Musik från romantiken uttrycker gärna starka känslor. Många romantiska kompositörer tar upp folkmusik i sina verk. Stora romantiska tonsättare är till exempel Frédéric Chopin från Frankrike, Richard Wagner från Tyskland och Edvard Grieg från Norge.

Utdrag ur NE om ett verk av konstnären: Caspar David Friedrich

VANDRAREN ÖVER DIMHAVET av CASPAR DAVID FRIEDRICH på duk

ARCHIVO ICONOGRAFICO, S.A./CORBIS/SCANPIX Caspar David Friedrich. Vandraren över dimhavet” (ca 1818, Kunsthalle, Hamburg). Försjunken i begrundan av naturens storhet står vandraren och blickar ut över dimhavet, där enstaka bergstoppar höjer sig i fjärran. Förgrundens påtaglighet kontrasterar mot utsiktens diffusa former, där himmel och jord tycks flyta samman. Bakom molnslöjorna anar man solen, som ett löfte om en bättre värld bortom de jordiska realiteterna. Det är romantikens besjälade universum som målaren velat åskådliggöra i sin bild.

Louise lät oss lyssna på lite Chopin. Här kommer det vackra musikstycket om du vill höra det en gång till:UPPGIFT: Skriv en kommentar kring dessa två frågor:

 1. Hur anser du att samhället påverkade författarna och litteraturen och vice versa?
 2. Jämför med hur det ser ut i dag: Finns det några drag från romantiken som du känner igen i vårt samhälle och vår litteratur?11 Comments

 1. Kim Katarina Said,

  maj 28, 2010@ 13:04      

  1. En stor skillnad från upplysningen var att konsten och litteraturen under romantiken hängde mindre ihop med hur samhället såg ut. Romantiken var eskapistisk och ”tillbaka till naturen”, i en motreaktion mot allt förnuftstänkande och den framväxande industrialismen. Eftersom att litteraturen under denna tid handlade så lite om hur samhället såg ut så påverkade den inte samhället i någon stor utsträckning.

  2. Mycket av de böcker som skrivs idag har sina rötter i det som skrevs under romantiken. Det var under romantiken som sagor samlades in som vi läser än i dag som klassiska sagor. Man skrev om magiska väsen och annan övernaturlighet. Idag skrivs det mycket fantasy och den har sin grund i det som skrevs under romantiken.
  Pratar man politik så växte nationalismen fram under romantiken, man drömde om att varje folk ska ha ett eget land. Ur denna nationalism växte sedan nazismen fram och dess avtryck på samhället ser vi än idag i dagens politik och de tankar som finns om det egna landet.

  Kim och Emma

 2. lisamarie Said,

  maj 28, 2010@ 13:18      

  Under romantiken gick fokus över från kollektivet till individen och i litteraturen fokuserade man på känslor och tankar istället för kunskap och vetenskap. Man hyllade det egna landet, det enkla och det ursprungliga. I och med att utvecklingen gått framåt så mycket under upplysningstiden ville man hitta tillbaka till det ursprungliga och berätta om hur det var förr.
  Vi kan tänka oss att läsarna började tänka mer och fördjupa sig i sina egna känslor. Detta i motsats till upplysningstidens ”nyttotänk”.
  Naturen var väldigt viktig under romantiken, den beskrevs som storslagen och vacker. Människan var liten i jämförelse med naturen.

  När vi läser om romantiken tänker vi på ”Gröna vågen” som ägde rum under 1970-talet. Man lämnade staden och flyttade ut på landet för att leva ett enkelt och miljövänligt liv. Det var lite samma tankar som under romantiken om att hitta tillbaka till sina känslor och det ursprungliga och enkla.
  I dagens litteratur kan man känna igen ganska mycket från romantiken. De allra flesta böcker handlar om människors känslor på något sätt. Kärlek är ett av de vanligaste teman i dagens böcker.
  Genrerna science fiction och fantasy är populära idag; man skriver om övernaturliga väsen och saker. Detta gjorde man även under romantiken.

  Lisa och Diana

 3. agnesia Said,

  maj 28, 2010@ 13:20      

  1. Människorna kände att de ville fokusera på det goda i livet, det hade varit för stort fokus på industrialiseringen som var något helt nytt. De vanliga människorna kunde kanske känna att de inte riktigt följde med i utvecklingen, och det var trots allt de som skulle jobba i industrierna. Därför kunde romantikens böcker och konst vara lättare för människorna att ta till sig. Man tyckte att allt som varit bra nu var dåligt, och man ville ha det som på medeltiden igen. Man började tvivla på den tidens livskvalité och väntade på bättre tider. Detta gjorde att litteraturen kunde spela stor roll hos människan. Folk började hyllade andra människor istället för prästerna och kungen. Författare och konstnärer kunde bli folkets vardagshjältar.
  Folket sökte sig ut i naturen eftersom det var så smutsigt i industrierna. Detta kan man se i böcker från romantiken: naturbeskrivningarna är ofta mycket vackert skrivna.

  2. I dagens samhälle kan man känna att teknikens utveckling går för fort fram, man kan behöva sätta sig ner i gräset och drömma sig bort med en vanlig bok gjord av papper. Så var det ungefär under romantiken också, fast på ett annat plan.
  Folk i storstäderna kan känna behovet av att komma ut på landet och slappna av, precis som då. Detta är två tydliga exempel på likheter.
  Under romantiken handlade de flesta böcker om kärlek och fantasin med olika sagoväsen. Detta kan man även se i dagens filmer och litteratur, de flesta handlar om antingen kärlek eller fantasivarelser, ofta också dessa två i kombination.

  Agnes & Louise

 4. pervic Said,

  maj 28, 2010@ 13:22      

  1. Man kämpade mycket för att folket skulle bli fritt. Nytänkande om att allt inte kunde beskrivas med formler och bevis, vissa saker var helt enkelt naturliga och oförklarliga och så ville man att de skulle vara.

  Eftersom livet var svårt i 1700-talet till mitten av 1800-talet för vissa, så började författarena skriva om hur de ville ha det, de förflutna var något man ville tillbaka till.

  2.Dagens litteratur har helt klart blivit påverkad av litteraturen under Romantiken. Många som vi kallar klassiska sagor är ju ifrån den tiden, man gör hela tiden nya versioner men tanken är den samma. Budskapet man vill nå ut med är detsamma.

  Victor och Yousef

 5. Oliver P Said,

  maj 28, 2010@ 13:25      

  Nu när känslan blir viktigare än förnuftet, som det var innan upplysningen, så blir folk intresserade av historia. Detta leder bland annat till boken Ivanhoe av Walter Scott som utspelar sig under medeltiden, fast blev skriven under 1800-talet.

  Efter franska revolutionen rasar krig i flera delar av Europa och författarna drar sig tillbaka till en mer romantisk, framfantiserad och sagofylld värld. Bröderna Grimm publicerar världens mest kända sagoverk som fortfarande i dag används till att göra filmer, inte minst av Disney.

  Man skulle kunna säga att dagens science fiction är en vidareutveckling av dessa. Man har bara gjort dem mer komplexa, våldsammare och ännu konstigare.

  / Oliver, August, Elias

 6. filip Said,

  maj 28, 2010@ 13:32      

  1. Folket började nu bli trött på upplysningens alla lärande och moraliskt laddade texter och var mer ute efter underlhållande verk som inte alls behövde ha något med verkligheten att göra. På grund av detta så fick författarna en chans att ”flumma ut” i sina texter. Ett vanligt sett var att skriva mycket om kärlek och känslor som beskrivs abstrakt och ofta med hjälp av naturen. På grund av upplysningstiden så har folket nu blivit modigare och börjat tycka som de själva vill. Därför påverkade inte literaturen under romantiken samhället lika mycket som den gjorde under upplysningstiden.

  2. Upplysningstridens starka framåtsträvan ersattes under romantiken av att man började tveka på att människans utveckling bara hade positiva effekter. Vilket vi känner igen i dagens samhälle då vi vet att vi har en negativ påvärkan på miljön.

  Filip, Gabriel och Oskar

 7. cwaste Said,

  juni 1, 2010@ 13:20      

  Bra att ni för fram hur romantikerna intresserar sig för starka känslor och sådant som vi har svårt att förklara utifrån rent förnuft (särskilt utifrån de naturvetenskapliga kunskaper som människor hade i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet). Verkligheten är så mycket mer än det vi kan förklara utifrån strikt förnuft, och vi kan inte och bör inte blunda inför de delar som inte rimmar med upplysningstidens ideal. Vi måste våga tänka nytt och beskriva även mänsklighetens mörka sidor …
  Något i den stilen …

  Intressant att ni för fram hur synen på mänskligheten förändras (människan är inte bara god och nyttig) och föreställningen om framtiden (allt blir inte bara bättre och bättre).

  Bra att ni jämför med populärar genrer i dag!!!

  Ja, ni har tagit upp flera bra saker.

  Kul att läsa!

 8. wasp Said,

  juni 2, 2010@ 18:59      

  Romantiken var känslornas och drömmarnas epok.

  Det som ofta definierar Romantiken är att den var en reaktion på industrialiseringens baksidor. Industrier och skitiga storstäder var inte det naturliga utan man sökte sig bort från de tättbefolkade orterna. I alla fall i fantasin.
  Man sökte tröst i naturen och dess landskap och använde sig ofta av den som metaforer.
  Anledningen att Romantiken blev så omfattande inom litteraturen var att man var trött på Upplysningens huvudideal: förnuft och nytta. Speciellt efter att man hade sett hur Franska Revolutionen (som var kulmen för upplysningsepoken) slog fel.
  Det blev en otrygg tid med först Skräckväldet i Frankrike och Napoleons härjande i Europa och sedan industrialiseringens upp-och-ner vändande på samhället.
  Därför började man skriva om saker som man kände igen och var enkla, upplyftande och framför allt icke kontroversiella.

  Harald

 9. plugglisa Said,

  juni 6, 2010@ 23:31      

  Romantiken uppstod som en motreaktion till upplysningen. Vi tror att det som främst inspirerade författare att börja skriva romantiskt var den stora instabiliteten som uppstod med dem nya tankarna från upplysningen. I flera delar av Europa uppstod stridigheter t.ex. franska revolutionen och USA:s självständighetskrig mot England. Man saknade säkerheten och ville antagligen fly tillbaka till svunna tider som verkade betydligt tryggare och bättre.

  Industrialiseringen hade också börjat så smått, även om den inte slog igenom ordentligt förrän senare. Industrialiseringen bar med sig mycket nytt och många förändringar som också väckte osäkerhet. Eftersom känslor är något individuellt tror vi att anledningen till att fokus flyttades till individen kan vara de starka känslorna, osäkerheten och rädslan som uppstod.

  Som vi har uppfattat det så råkade inte de romantiska författarna ut för någon sträng censur som författarna under upplysningen gjorde. Eftersom fokus låg på individen och dess känslor så skrev man antagligen inte så mycket om samhället och dess brister. De romantiska författarna påverkade nog därför inte samhället lika starkt som de realistiska och upplysningsförfattarna. Vi tror att de snarare påverkade samhällets individers känslor. Kanske var det p.g.a. romantikernas fokus på känslorna som realisterna sedan kom till att slåss för de mänskliga rättigheterna.

  I vilket fall kan vi konstatera att romantikerna har satt sina spår i en av dagens litteraturs största genre, fantasy. Fantasy har många drag som är densamma för romantiken dvs. magi, magiska väsen och medeltida miljöer. Något som vi också har noterat är att under romantiken stod individen i stort sätt alltid i centrum vilket den även gör i fantasyromaner. Det handlar inte om huruvida världen tas över av ondska eller inte, utan om hur huvudkaraktären hanterar sina problem.

  Det senaste fenomenet inom litteraturen, Twilight saga, skulle antagligen inte klassificeras som en äkta fantasybok men har gott och väl flera romantiska drag t.ex. övernaturliga varelser, superkrafter och att huvudkaraktären Isabella Swans känslor ligger i centrum.

  Även andra genrer har romantiska drag t.ex. i de flesta mer verklighetstrogna kärleksberättelserna har känslorna och miljöerna centrala roller. Förklaringen till att de romantiska böckerna fortfarande är så populära kan vara av samma anledning som under romantiken; folk vill fly den jobbiga och hemska verkligheten.

  Ett annat drag från romantiken som fortfarande finns kvar är att naturen anses stå i centrum. Anledningen till det är antagligen medvetenheten om den globala uppvärmningen. Det är moraliskt riktigt att äta närodlat och att cykla till jobbet istället för att ta stadsjeepen. Detta skulle kunna likna ett modernt ”tillbaka till naturen”. Människan framställdes gärna som liten jämfört med naturen under romantiken och så framställs hon idag också. Detta stöter vi på nästan dagligen idag, fast in ett annat medium. I tv-dokumentärer om den globala uppvärmningen framställs människan ofta som liten vilket ger oss känslan att vi är små och betydelselösa.

  Om det var så som folket under romantiken kände sig så skulle man kunna förstå att de ville gömma sig i sin fantasi. Kanske var det till och med nödvändigt för folket att ta en paus från verkligheten för att senare orka ta tag i problem under realismen.

  Av: Ulrika och Amy NV08

 10. Emmy Gervard Said,

  juni 8, 2010@ 8:16      

  1.Samhället förändrades under romantiken, städer börjar gro och industrialiseringen inleds så smått. Slumområden växer ständigt efter upplysningstiden och de fattiga arbetarna som bor där har det väldigt dåligt ställt. Under romantiken är det arbetarklassen som får sin chans att träda fram i litteraturen. De har börjat drömma sig bort mot en bättre levnadsstandard och man börjar tänka på det man hade förr. När förnuft leder till slumområden och slitsamma arbeten så börjar man uppskatta ”den gamla goda tiden”. Man kan lätt säga att romantiken är drömmarnas epok. Men med drömmar följer det också onaturliga väsen. Ofta var det från den gamla mytologin men det kunde också vara påhittade metaforer. Den romantiska epoken var alltså till för alla, även dem som inte var högt utbildade. Den var lätt att förstå och man kunde själv realtera till den. Även konsten var lättare och man fick lov att analysera dem på sitt eget sätt.

  2. Den romantiska epoken sticker ut med sina känslor och hur man har valt att beskriver dem.
  Att översätta svåra ord som ”kärlek” och ”hat” är svårt eftersom de kan skildrar på många olika sätt mellan olika personer. Att istället dra paralleller till naturen gör att man lättare kan förstå men gör det inte så tydligt att man själv inte kan komma med egna tankar. Man får alltså större chans att skildra texten på sitt eget sätt men ändå ligga på samma plan som författaren. Dessa drag återfinns ofta i dagens litteratur och framförallt är den lätt att se i poesin. Fantasy började också träda fram under Romantiken och det är något som vi tycker blir mer och mer populärt för varje dag som går. Men det mystiskt övernaturliga och kärleksberättelser är varit väldigt uppskattat. Det optimala i dagens samhälle är kanske en kombination av dessa två godbitar?

 11. Emmy Gervard Said,

  juni 8, 2010@ 8:18      

  Kommentaren är från Emmy och Hedda:)


Trackbacks/Pingbacks

 1. NV08 läser Svenska B » Upplysning, romantik och realism
 2. NV08 läser Svenska B - Checklista

RSS feed for comments on this post

Hoppa till verktygsfältet