Archive for maj, 2010

Respons på tredje läsloggen

INNEHÅLL Bokens titel Bra att ni beskriver titlarna och hur ni gillar dem! Många av er skulle kunna reflektera lite mer kring dem. Om boken till exempel är döpt efter en person eller en plats i boken, så kan ni ofta fundera mer över vad dessa symboliserar. Är de på något vis viktiga för bokens […]

Comments off

Gruppuppgift: Önskemål för nästa termin …

SV1202 – Svenska B 100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:2 Många av målen har vi hunnit jobba med den här terminen, men inte alla: Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall … kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra sammanställningar och utredningar samt dra slutsatser och föra […]

Comments off

Respons och bedömning av skriftliga uppgifter

Nästa termin (onsd den 17 nov 2010) ska ni skriva ert nationella prov i svenska. Då kommer ni att bedömas efter de här kriterierna. Därför kan det vara vettigt att vi börjar jobba med dem nu. När ni ger respons på andras texter så vill jag alltså att ni den här gången (på fredagens lektionstid) […]

Comments off

Kommentera mera!

När du skriver kommentarer ska du följa följande riktlinjer: Skriv dina kommentarer som ett brev med hälsning, innehåll, avslutning och signatur. Var noga med ditt språk: använd korrekt stavning, skiljetecken och mellanrum. Läs igenom och bearbeta kommentaren innan du publicerar den. Ge konkreta komplimanger till skribenten (skriv inte bara att du gillar det eller att […]

Comments off

Den sköna litteraturen

Här kommer några vackra ord att le igenkännande åt: Antiken (ca 800 f Kr – ca 500 e Kr) Grekerna Homeros (Iliaden och Odysséen), Sapfo (från ön Lesbos, kärlekslyrik, dikt/sång till lyra), Aiskylos (Orestien om blodshämnd: Klytaimestra och Orestes), Sofokles (Kung Oidipus), Aristoteles  (Om diktkonsten om dramaturgi, katharsis och peripeti), Euripides (Elektra= Orestes syster, Medea […]

Comments off

Att lära och lära ut

Här kommer en klok liten bok om att lära och att sprida sina kunskaper vidare:Teach on Storybird Lycka till på tisdag!

Comments offHoppa till verktygsfältet