Skriva dikter: övning II

Individuell uppgift

  • Välj ut en dikt.
  • Skriv en egen dikt som blir som ett svar på den dikt du valt. Välj själv om du vill härma stilen och/eller innehållet eller om du vill att din dikt ska vara ett slags motsats och kontrastera mot dikten som du valt. Din dikt kan vara ”foglig” eller ”göra revolt”.
  • Publicera dikten som du valt ut och ditt svar (din egen dikt) på din blogg.
  • Valfritt: berätta hur du tänkt när du valt dikt och skrivit ditt svar!
  • Obligatoriskt: Läs dikter och dessas svar av minst två av dina klasskamrater och kommentera dem uppmuntrande! (Obs! Kom överens med era kurskamrater så att ni byter tjänster med varandra – vi vill ju att alla ska bli lästa och kommenterade!)

Trackbacks/Pingbacks

  1. Bollplanket » Blog Archive » Ska läraren behålla badkläderna på?

RSS feed for comments on this post

Hoppa till verktygsfältet