Archive for september, 2010

Gruppindelning när vi nu jobbar med essäerna

Varje grupp ska skriva en essä som handlar om en frågeställning som anknyter till Pelle Snickars föredrag och vad vi kan lära av digitala medier. Ni ska skriva essän på vår wiki och vi går på måndag igenom hur man gör. Här kommer min gruppindelning: Hedda, Emmy, Julia och Louise Agnes, Diana och Lisa Petra, […]

Comments (4)

Webbstjärnans septembertävling

Så här skriver Webbstjärnan om månadens tävling: ”I september handlar Månadens tävling om att skriva den bästa projektbeskrivningen. Ta chansen att beskriva din hemsida på ett intresseväckande och kreativt sätt för att locka fler besökare. Beskriv ditt webbprojekt med hjälp av cirka 100 ord. Tänk på att beskrivningen når potentiella läsare och ska locka din […]

Comments off

Vi är nu anmälda!

Jag har nu, efter att vi pratade om det på lektionen i dag, anmält bloggen Elever & lärare tipsar och diskuterar till Webbstjärnans tävling. För att kunna anmäla bloggen behövde man på sin blogg lägga in webbstjärnans logga och en länk till webbstjärnans webbplats. Man behövde också skriva en sida som skulle heta ”Om tävlingsbidraget”. […]

Comments off

Webbstjärnan

Jag är sugen på att anmäla klassen och vår blogg Elever & lärare tipsar & diskuterar till Webbstjärnans tävling: http://webbstjarnan.se/ Är det ok för er?

Comments off

Pelle Snickars och essäer

Den 4 okt kommer Pelle Snickars till Österlengymnasiet för att hålla föredrag (kl 14.45-15.30) och seminarium (kl 16.00-17.00) kring digitala medier. Pelle Snickars – Wikipedia Per Johan ”Pelle” Snickars, född 24 april 1971, är docent i filmvetenskap och verksam som forskningschef vid Kungliga biblioteket. Pelle Snickars är just nu kanske mest aktuell med antologin Efter […]

Comments off

Kamratrespons på debattartiklarna

Vecka 38 ska ni läsa varandras insändare/debattartiklar, ge kommentarer på dem (kamratrespons) och bearbeta era texter (efter att ni fått respons på dem). Jag tänker mig att ni läser en kamrats text. När ni ger kamratrespons vill jag särskilt att ni kommenterar (skriv vad som är bra och tips på saker som kan göras ännu […]

Comments off

Förslag på ett slags bedömningsmall

Bedömning av skrivuppgift: ”skriva insändare/debattartikel” Här har jag med utgångspunkt från vår specifika uppgift och det nationella provets bedömningskriterier börjat skissa på ett förslag till ett slags ”bedömningsmall”. Den är dock endast ett grovt verktyg. En texts svagheter kan i viss mån vägas upp av starka sidor. Man kan till exempel skriva en fantastisk debattartikel […]

Comments off

Bedömning av muntlig uppgift

Godkänd För betyget Godkänd krävs att eleven framträder inför en grupp och har kontakt med åhörarna; uttrycker sig någorlunda klart och tydligt och presenterar ett begripligt innehåll; anpassar innehållet till det givna ämnet/temat/uppgiften; hanterar manus och eventuella hjälpmedel så att informationen går fram; framför sin information på den tid som står till förfogande. Väl godkänd […]

Comments off

Argumenterande tal

Nu börjar jag skissa på instruktioner för det muntliga anförandet. Jag lägger ut det redan nu (trots att det inte är färdigt), så kom gärna med synpunkter! Arbetsgång: 1. Bestäm dig för varför du ska tala! Vilken tes vill du driva? Bestäm dig också för vilka ska du tala och var ska du hålla talet! […]

Comments off

Respons på era diskussionsinlägg

Det har varit spännande och intressant att läsa era diskussionsinlägg och kommentarer! Precis så här skulle jag vilja att bloggen Elever & lärare tipsar & diskuterar används. Ni inspirerar och tipsar varandra och inläggen mynnar ut i intressanta diskussioner som väcker nya tankar. Nu har ni alltså alla testat att publicera er på även den […]

Comments off

« Previous entries

Hoppa till verktygsfältet