Pelle Snickars och essäer

Den 4 okt kommer Pelle Snickars till Österlengymnasiet för att hålla föredrag (kl 14.45-15.30) och seminarium (kl 16.00-17.00) kring digitala medier.

Pelle Snickars – Wikipedia
Per Johan ”Pelle” Snickars, född 24 april 1971, är docent i filmvetenskap och verksam som forskningschef vid Kungliga biblioteket.

Pelle Snickars är just nu kanske mest aktuell med antologin Efter The Pirate Bay. Boken är utgiven med en cc-licens och kan laddas ner via webben [ladda ned].

Här kan du läsa mer om Snickars: http://www.kb.se/om/organisation/Avdelningen-for-forskningsverksamhet/Medarbetarna-pa-Avdelningen-for-forskningsverksamhet/Pelle-Snickars/

Och här är en mycket aktuell artikel på Svenska Dagbladets debattsida (28/9): http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-behover-en-offensiv-natpolitik_5413257.svd

Så här beskrivs arrangemanget av Forskningsnätet Skåne:

Vad kan vi lära av digitala medier?

Föredrag och seminarium med
Pelle Snickars, forskningschef, Kungliga Biblioteket
Måndag 4 oktober 2010, aulan

I samarbete med Forskningsnätet Skåne


14.4515.30

Föredrag för elever och lärare
Hur dagens digitala medier vuxit fram, var de står just nu och vilken roll de kan komma att spela i samhället i framtiden, t ex på utbildnings-området.

16.0017.00

Seminarium för lärare
Vilka konsekvenser kan utvecklingen av de digitala medierna få för undervisningen? Finns det nya pedagogiska möjligheter att ta till vara? I så fall hur? Korta inledningar, frågor och diskussion. Lokal meddelas vid föredraget.
Om dagens gäst:
Pelle Snickars är fil.dr och docent i filmvetenskap och arbetar som forskningschef på Kungliga Biblioteket, Stockholm. Han är ursprungligen mediehistoriker men har på senare år ägnat sig alltmer åt nya medier, särskilt internet, webb och mobila medier. Han har varit redaktör för ett stort antal böcker, bl a Berättande i olika medier (2008), Mediernas kulturhistoria (2008) och The YouTube Reader (2009). Han är också en av redaktörerna för den nyligen utkomna antologin Citizen Schein (2010) där föremålet är filmkritikern och medie-visionären Harry Schein, initiativtagaren till Svenska Filminstitutet. Pelle är också en flitig skribent och debattör i mediefrågor, bl a i Svenska Dagbladet. Senare i år kommer han ut med boken Efter Pirate Bay som handlar om behovet av en progressiv digital politik.

Forskningsnätet Skåne är ett utvecklingscentrum för kontakt skola–forskarvärld som ordnar forskningsdagar, studiebesök, kurser mm för elever och lärare i skånska gymnasieskolor. Det drivs av Österlengymnasiet (Simrishamn), Skolstaden (Helsingborg), S:t Petri skola (Malmö) och Hässleholms Tekniska Skola med stöd av bl a Region Skåne och Sparbanksstiftelsen Skåne. Forskningsnätet startade 2000 på Österlengymnasiet. Mer information på www.forskningsnatet.se

Gruppuppgift:

1. Gå in på Wikipedia och komplettera/redigera artikeln om Pelle Snickars. Till er hjälp kan ni till exempel ta följande sidor (kom gärna överens sinsemellan i klassen via till exempel FB, msn, Skype eller Twitter så att ni inte sitter och gör ändringar i wikipediaartikeln samtidigt):

http://www.kb.se/om/organisation/Avdelningen-for-forskningsverksamhet/Medarbetarna-pa-Avdelningen-for-forskningsverksamhet/Pelle-Snickars/

http://www.pellesnickars.se/

2. Skriv i grupp (3-4 pers) en essä kring en frågeställning som berör/anknyter till Pelle Snickars arbetsområden, föredrag och/eller seminarium! Använd honom som en av era källor i artikeln. Illustrera essän med minst en bild. Publicera essän och bilden på vår wiki.

Tips på arbetsgång:

  • Läs avsnittet ”Att skriva en essä” (s 151-153) i Handbok i svenska språket!
  • Bestäm er för en frågeställning som ni vill utreda!
  • Samla fakta och åsikter/egna erfarenheter som passar er frågeställning! Reflektera kring det material/ fakta/kunskaper ni samlat in!
  • Sålla bland materialet och skriv en disposition!
  • Mitt förslag är att varje grupp öppnar vars en sida på vår wiki som ni tillsammans jobbar i. Ni kan lägga den under rubriken ”Digitala medier”. (En annan möjlighet skulle kunna vara att vi jobbar i Google Docs, men jag vill helst att vi nu prövar Wiki och först nästa gång 😉 vi behöver ett samarbetsverktyg tar Google Docs. Är det ok?)
  • Skriv essän baserad på både A) fakta och kunskaper och B) personliga tankar och resonemang kring dessa fakta och kunskaper!
  • Illustrera artikeln med en bild på Pelle Snickars tagen vid hans besök på skolan (och eventuellt elever eller lärare från skolan). Ni får också gärna komplettera essän med bilder som kan kopplas till essäns frågeställning.

Trackbacks/Pingbacks

  1. NV08 läser Svenska B - Skriva essän, v 41 till v 43

RSS feed for comments on this post

Hoppa till verktygsfältet