Skriva essän, v 41 till v 43

När en del redovisar de argumenterande talen i smågrupper, ska andra skriva på sina essäer:

 1. Börja med att lägga in era tidigare instruktioner kring hur man arbetar med WordPress och skolbloggen.se, så att ni får testa verktyget lite.
 2. Skriv rubrik på er essä överst på er sida. (Varje grupp ska ha skapat en sida som ni länkat till från min sida ”Digitala medier” på wikispaces.) Låt rubriken i alla fall inledningsvis vara den fråga ni vill undersöka. Senare kan ni om ni vill, ändra rubriken till att bli ett svar (på er tänkta fråga).
 3. Pröva att använda era diskussionssidor! Där kan ni till exempel berätta hur ni jobbar och hur ni tänker och ställa eventuella frågor kring er text.
 4. Ni får en vecka på er att samla material, skriva disposition och skriva en kort essä (300-400 ord).
 5. När essän är färdig ska vi ha kamratresons: ni läser en annan grupps essä och ger lite förslag på förbättringar och finslipar lite på er egen text.
 6. Innan ni går på lov ska essän vara färdig.

Här kommer instruktionen för essän:

Skriv i grupp (3-4 pers) en essä kring en frågeställning som berör/anknyter till Pelle Snickars arbetsområden, föredrag och/eller seminarium! Använd honom som en av era källor i artikeln. Illustrera essän med minst en bild. Publicera essän och bilden på vår wiki.

Tips på arbetsgång:

 • Kontrollera att alla i gruppen har läst avsnittet ”Att skriva en essä” (s 151-153) i Handbok i svenska språket! (Har ni inte läst det får ni i läxa att göra det hemma.)
 • Bestäm er för en frågeställning som ni vill utreda!
 • Samla fakta och åsikter/egna erfarenheter som passar er frågeställning! Reflektera kring det material/ fakta/kunskaper ni samlat in! Ni kan gärna dela upp arbetet med att hitta material mellan er, men ni måste vara noga med att diskutera det tillsammans, så att hittar ett gemensamt svar på er fråga. (Alla måste i och för sig inte tycka likadant, men då kan det å andra sidan vara intressant att ha med dessa olika ståndpunkter i texten.) Reflekterandet kan ni alltså inte dela upp mellan er!
 • Sålla bland materialet och skriv en disposition!
 • Varje grupp öppnar vars en sida på vår wiki som ni tillsammans jobbar i. Ni kan lägga den under rubriken ”Digitala medier” (på denna sida står också uppgiften i detalj).
 • Skriv essän baserad på både A) fakta och kunskaper och B) personliga tankar och resonemang kring dessa fakta och kunskaper!
 • Illustrera artikeln med en eller två bilder till exempel på Pelle Snickars tagen vid hans besök på skolan (och eventuellt elever eller lärare från skolan) eller andra bilder som kan kopplas till essäns frågeställning. Var noga att kontrollera att du får använda bilden och vilka regler som gäller när du använder den. Om du inte har egna bilder som du vill använda kan du få lite tips på fotodelningssidor här:  http://cwaste.skolbloggen.se/svenska/bild-och-film/hur-d-hanterar-bilder/.

Lycka till!

Comments are closed.

Hoppa till verktygsfältet