Archive for november, 2010

Språk och släktskap

I världen finns ca 6000 språk varav det största är kinesiskan med drygt 1 miljard modersmålstalare. Språken brukar delas in i språkfamiljer. Svenskan och de flesta europeiska språken  ingår i den indoeuropeiska språkfamiljen. Via Wikipedia hittade jag flera fina illustrationerna av de olika språkfamiljernas utbredning.  De kartor som försöker visa många språkfamiljer samtidigt är dock […]

Comments (2)

Författarpresentation

Vecka 49 och 50 ska du jobba med detta. Räkna med att du har två lektionstillfällen till ditt förfogande och att du får göra resten hemma. Vi har ju även muntliga redovisningar under den här tiden och så ska ni hinna läsa varandras texter. Detta kommer att ta de andra två lektionstillfällena i anspråk. Tisdag […]

Comments (16)

Muntliga prov (NP) vecka 49 och 50

Vecka 48 ska du lämna in ditt PM för det nationella provets muntliga del. Vecka 49 och 50 ska ni hålla era muntliga prov i det nationella provet. Ni kommer att vara indelade i grupper, så alla kommer inte att lyssna på allas muntliga prov. Instruktionen för provet har delats ut i form av kopior från Skolverkets […]

Comments off

Vecka 48: Språksociologi och dialekter

Vi utgår från boken Handbok i svenska språket. Vi ska ha tre grupper (8-9 elever per grupp). Grupperna är: 1) Julia, Lisa, Hedda, Emmy, Agnes och Louise, Diana, Petra och ev Kajsa. 2) Kim, Emma, John-Henry, Harald, Henrik, Elias, Robin  och Johannes. 3) Amy, Ulrika, August, Gabriel, Filip, Oskar, Yousef , Victor och Oliver. Inom gruppen så […]

Comments off

Sista förberedelser inför onsdagen

Förslag på vad du kan göra: Läs dina kurskamraters reflektioner kring texterna och bilderna i provhäftet. Ge respons på några av dem. Läs igenom den respons som du själv fått på din text. Titta igenom Nationella provets texthäfte och kopieringsunderlaget och fundera över det som står där. (Om du vill läsa bedömningsmatrisen för det skriftliga […]

Comments off

Att skriva det nationella provet i svenska på dator

Datorer har en tendens att krångla. Du kan själv göra en del för att minska risken att förlora arbete. 🙂     Spara filen du tänker arbeta i direkt innan du ens börjar skriva, ge filen ett vettigt namn. 🙂   Spara den på enhet H: (dit brukar Mina dokument peka men kontrollera för säkerhets skull att den […]

Comments (2)Hoppa till verktygsfältet