Sista förberedelser inför onsdagen

Förslag på vad du kan göra:

  • Läs dina kurskamraters reflektioner kring texterna och bilderna i provhäftet. Ge respons på några av dem.
  • Läs igenom den respons som du själv fått på din text.
  • Titta igenom Nationella provets texthäfte och kopieringsunderlaget och fundera över det som står där. (Om du vill läsa bedömningsmatrisen för det skriftliga provet kan du även titta här:  http://cwaste.skolbloggen.se/svenska/bedomning/bedomning-av-skriftliga-uppgifter/.)
  • Gör testet för att se om du har full koll på Testmoz: http://testmoz.com/1790.
  • Titta igenom dina tidigare uppgifter och den respons som du fått på dem! Kan du se några generella mönster? Vilka är dina starka sidor? Försök att ta fasta på dem (utnyttja dem) vid provtillfället. Finns det något som du brukar missa eller få kritik för?
  • Vet du hur datorns språkkontroll fungerar? Denna kan du ha viss användning av vid provet.
  • Vid provtillfället ska du ha med dig ditt texthäfte, men inga andra hjälpmedel. Däremot får du gärna ha med dig något att dricka och äta. Matsalen har förlängd öppettid och stänger 13.20.

Det ska bli spännande att läsa era texter: ni är kloka och har många strängar på era lyror. Läs instruktionerna noga så att ni inte missar något led i dem! Var noga med den röda tråden och detaljgranska era texter innan ni lämnar in dem, så att de inte innehåller slarvfel.

Lycka till!

Comments are closed.

Hoppa till verktygsfältet