Muntliga prov (NP) vecka 49 och 50

Vecka 48 ska du lämna in ditt PM för det nationella provets muntliga del.

Vecka 49 och 50 ska ni hålla era muntliga prov i det nationella provet. Ni kommer att vara indelade i grupper, så alla kommer inte att lyssna på allas muntliga prov. Instruktionen för provet har delats ut i form av kopior från Skolverkets kopieringsunderlag (tips: kopiera någon klasskamrats material om du blivit av med din kopia).

Grupp 1  Julia, Lisa, Hedda, Emmy, Agnes och Louise, Diana, Petra och Kajsa håller sitt på måndagen v 49 (om inte alla i gruppen hinner eller kan redovisa på måndagen, så kan jag även på tisdagen före lektionen, förslagsvis någon gång efter kl 9.20).

Grupp 2  Kim, Emma, John-Henry, Harald, Henrik, Elias, Robin  och Johannes håller sitt på tisdagen v 49.

Grupp 3  Amy, Ulrika, August, Gabriel, Filip, Oskar, Yousef , Victor och Oliver håller sitt på måndagen v 50.

Om vi inte hunnit alla eller någon varit sjuk så kan jag även före lektionen tisd v 50.

När du och eleverna i din grupp inte håller era muntliga prov ska ni skriva författarporträtt. Uppgiften ligger här: http://wastes.skolbloggen.se/2010/11/22/larobokstext-om-1900-talsforfattare/

Comments are closed.

Hoppa till verktygsfältet