NP: Muntligt prov

Här kommer lite repetition … Lycka till med era muntliga prov nästa och näst-nästa vecka!

Arbetsgång:

1. Bestäm dig för varför du ska tala! Vad vill du uppnå med ditt tal (mer än ett betyg på kursen)? Hur anpassar du dig efter ditt syfte och efter förutsättningarna? Vad vet dina åhörare redan om ämnet? Hur anpassar du dig efter åhörarnas förkunskaper?

2. Anpassa ditt tal efter hur lång tid du har till ditt förfogande (5 minuter +/- 30 sekunder)! Hur ska du använda din tid? Är det en bra balans mellan de olika delarna i talet?

3. Samla in, sortera och värdera material som passar ditt syfte. Du ska använda två material (bild + bild, bild + text eller text + text) och minst ett av materialen måste komma från Nationella provets texthäfte.

4. Planera ditt tal och gör en disposition. I vilken ordning ska du ta upp vad? Jobba särskilt med din inledning och med din avslutning och se till att du har en tydlig röd tråd genom hela anförandet.

5. Skriv din pm. Titta på provets kopieringsunderlag hur det kan se ut.

6. Glöm inte att du gärna får använda dig av något hjälpmedel. Det kan vara att du skriver något på tavlan eller på en overhead eller PowerPoint, eller att du visar en bild.  Vad kan du visa eller göra för att förstärka ditt budskap (göra det tydligare)? Hur kan du bäst visa det?

7. Skriv talet gärna ordagrant men det kan även gå bra med stödord. Tänk på att ditt tal inte ska vara skriftspråkligt utan det ska sägas och höras! Läs högt för dig själv, för att höra hur det låter! Om du skriver ut hela talet, så lämna en bred marginal i texten, så att du får plats att skriva stödord och eventuella instruktioner till dig själv.

7. Skriv ut talet/alla stödord i sin helhet. Skriv i marginalen upp särskilt viktiga stödord (förslagsvis ett ord per stycke), skriv ut var du ska ha konstpaus och var du ska betona ett ord, tala snabbare eller långsammare, var du ska höja eller sänka volymen. Försök att skapa dynamik i ditt tal med hjälp av din röst. Bestäm dig för vilka gester du kan göra som understryker ditt tal.

8. Öva, öva, öva!!! Och ta tiden, så att den räcker till (målsättningen är 5 min, varken mer eller mindre)!

När du ska tala:

1. Stå upp!

2. Ha ögonkontakt!

3. Håll ett lagom tempo. Tala tydligt (artikulera) och med styrka i rösten!

4. Väck intresse, berätta vad du ska tala om, ha ett tydligt syfte med ditt tal och följ det. Var sympatisk, kunnig och intressant! 😉

5. Håll en tydlig röd tråd! Det ena ska leda över i det andra. Det ska kännas logiskt och lätt att följa dina tankar!

6. Använd gärna något hjälpmedel!

7. Tala enkelt! Krångla inte till det genom att använda ovanliga och svåra ord. Fokusera på det viktigaste och var noga med att du ska hålla ett tal inte läsa ett tal. Det är oerhört viktigt att det inte får låta skriftspråkligt!

8. Avsluta på ett medvetet sätt! Repetera till exempel det viktigaste, knyt an till din början eller ställ en retorisk fråga (en fråga med ett givet/självklart svar).

Resurs:

Jansson & Levander (2003) Handbok i svenska språket, s 40 (råd till talare), 47-50 (vad du ska tänka på när du ska förbereder munliga anföranden, tips: på s 48 finns ett bra exempel på en disposition).

Godkänd

För betyget Godkänd krävs att eleven

 • framträder inför en grupp och har kontakt med åhörarna;
 • uttrycker sig någorlunda klart och tydligt och presenterar ett begripligt innehåll;
 • anpassar innehållet till det givna ämnet/temat/uppgiften;
 • hanterar manus och eventuella hjälpmedel så att informationen går fram;
 • framför sin information på den tid som står till förfogande.

Väl godkänd

För betyget Väl godkänd fordras dessutom att eleven

 • framträder engagerat;
 • talar ledigt och relativt välformulerat;
 • har en klar struktur i framställningen och bemödar sig särskilt om inledning och avslutning;
 • visar sig kunnig i ämnet och presenterar ett relevant innehåll;
 • är relativt oberoende av manus och använder hjälpmedel som lyfter framställningen.

Mycket väl godkänd

För betyget Mycket väl godkänd fordras därutöver att eleven

 • visar säkerhet i sin framställning;
 • använder ett uttrycksfullt och varierat språk;
 • skapar sammanhang mellan olika led i sin information;
 • visar viss originalitet i behandlingen av ämnet;
 • använder eventuella manus och hjälpmedel på ett obesvärat och välmotiverat sätt.

OBS! Det är ett plus att hålla tiden och att utnyttja den väl!

1 Comment

 1. cwaste Said,

  december 3, 2010@ 17:32      

  Jag fick nyss en klok fråga som jag tänker att fler kan vara intresserade av svaret på:

  ”Jag undrar om man måste använda sig av ett hjälpmedel för att nå de höga betygen?”

  Mitt svar är följande:

  Nej, men det kan till exempel vara ett bra sätt att visa en bild på med hjälp av projektor. Kanske vill du ha en PPt med text/bilder till ditt föredrag? Ibland kan det hjälpa till att ge föredraget en mycket logisk och genomtänkt struktur. Men det förutsätter att man inte skriver långa texter och har knepiga animationer eller bilder som konkurrerar med budskapet. 😉

  Strukturen i den muntliga redovisningen ska vara tydlig, logisk och understödja ditt syfte. Vilket är ditt syfte: det är väl inte bara att informera, utan du vill även få oss att hålla med om något, eller? Vill du till och med att vi ska handla på något vis?

  Alltså jobba stenhårt med att få till: ett tydligt syfte som du sedan konsekvent följer, en intresseväckande inledning och medveten avslutning, en röd tråd och tydlig struktur, ett varierat och vårdat talspråk, du ska framstå som kunnig, personlig, engagerad och sympatisk och försök att komma på något lite originellt (tänk ett steg längre och kom på intressanta jämförelser eller exempel) …

  Har jag glömt något?

  Lycka till!


RSS feed for comments on this post

Hoppa till verktygsfältet