Lite mer språkhistoria, dialekter och språksociologi

Planering för tisdagens lektion v 50

Här kommer några frågor som vi ska jobba med:

1. Vad är dialekter? Hur definieras begreppet?

Lyssna gärna på några dialekter på SweDia: http://swedia.ling.gu.se/ (eller via Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_dialekter).

2. Vad anser forskare om dialekternas utveckling och framtid? Vad tror du själv?

3. Välj ett av följande ämnen (gärna tillsammans med någon eller några samtalspartners):

a) Ge ex på skillnader mellan offentligt och privat språk! (s 255-256) och ta reda på vad som menas med ”begränsad kod” och ”utvecklad kod”. Fundera över och resonera kring hur du tycker att man bäst kan hjälpa de elever som har svårt för att hänga med i undervisningen i skolan?

b)  I nationella provets texthäfte fanns ett utdrag ur romanen Fosterland som tog upp hur det är flytta till ett främmande land med ett främmande språk och hur det är att växa upp med två språk i hemmet. På sidan 258-259 i läroboken tar Jansson och Levander upp tänkbara möjligheter och problem med detta (avsnitten om ”tvåspråkighet” resp ”halvspråkighet”). Ge exempel på fördelar och problem!

c) Läs om könsskillnader i språket (259-260). Kan man dra några generella slutsatser? Bör man göra något för att minska skillnaderna (om de finns) och i så fall vad?

d) Läs om hur språket och tanken hänger ihop (s 268-270) och fundera över vilken betydelse de talade och skrivna orden har! Kan vi tänka utan ord? Hur gör djuren? Berätta vad du kommer fram till!

4. Läs igenom inlägget om Språk och släktskap och gör testet. Lärde du dig något nytt? Väckte det några frågor? Var det något som du saknade i materialet? (Det är ju inte heltäckande.)

5. Om du inte var här när vi gick igenom Svenska språkets historia, så ska du få några stenciler av mig. Har du några frågor på dem?

Comments are closed.

Hoppa till verktygsfältet