Dags för utvärderingar

Det är dags att utvärdera användningen av bloggarna:

Create your free online surveys with SurveyMonkey, the world’s leading questionnaire tool.

Jag vill komplettera enkäten med en helklassintervju där jag frågar er om fördelar och nackdelar med att använda bloggar, wikis och google dokuments i skolan. Era svar kan jag, allt eftersom ni kommer på olika aspekter, spalta upp på tavlan (även om jag inte kvantifierar hur många som tycker vad) i två kolumner (+ och -). Avslutningsvis vill jag att vi kommer in på hur man bäst kan ta till vara på fördelarna och motverka/minska nackdelarna.

Nu är kursen dessutom allt för snart slut, så jag passar på att göra en kursutvärdering. Man får bara ha med högst 10 frågor (vilket väl är vettigt, men det är svårt att sålla).

Create your free online surveys with SurveyMonkey, the world’s leading questionnaire tool.

Om du har svårt för att göra de inbäddade enkäterna här direkt i inlägget, så kommer här länkarna till …
utvärdering av digitala verktyg: http://www.surveymonkey.com/s/ZQB62BB
utvärdering av kursen i sin helhet: http://www.surveymonkey.com/s/DZXKBZD

Tack för hjälpen!

Jingle Bells

Comments are closed.

Hoppa till verktygsfältet