Archive for Analys

Presentera och reflektera kring texter och bilder i provhäftet

Detta är en lite mindre uppgift som tränar och förbereder er för den skriftliga delen i det nationella provet. Läs texterna och titta på bilderna i häftet till det nationella provet. Välj ut ett eller två material som intresserar dig. Presentera materialen (vad är det för typ av bild/text, vem har gjort den etc, vad föreställer […]

Comments (9)

Gruppredovisning av diktanalys

Redovisning för klassen (5-7 min per grupp, inklusive tid för klassens kommentarer, försök att även använda er av relevanta facktermer) Gruppen redovisar gemensamt för klassen genom att presentera (författare, diktens namn och vilken diktsamling den är publicerad i och när den publicerats), visa dikten (dela ut den på papper eller visa på overhead eller med […]

Comments off

Skriva dikter: övning II

Individuell uppgift Välj ut en dikt. Skriv en egen dikt som blir som ett svar på den dikt du valt. Välj själv om du vill härma stilen och/eller innehållet eller om du vill att din dikt ska vara ett slags motsats och kontrastera mot dikten som du valt. Din dikt kan vara ”foglig” eller ”göra […]

Comments off

Skriva dikter: övning I

Gruppövning (3-4 personer per grupp) Läs dikten ”Vierge moderne” ur diktsamlingen Dikter (1916) av Edith Södergran. Analysera och diskutera den tillsammans! Pröva att använda samma anaforiska teknik genom att skriva en dikt där ni börjar varje vers med ett ”X är”. Fyll sedan i med väl valda, gärna oväntade substantiv. Förslag på anaforer: ”Sverige är […]

Comments (6)Hoppa till verktygsfältet