Archive for bedömning

NP: Muntligt prov

Här kommer lite repetition … Lycka till med era muntliga prov nästa och näst-nästa vecka! Arbetsgång: 1. Bestäm dig för varför du ska tala! Vad vill du uppnå med ditt tal (mer än ett betyg på kursen)? Hur anpassar du dig efter ditt syfte och efter förutsättningarna? Vad vet dina åhörare redan om ämnet? Hur […]

Comments (1)

Checklista

Har du dålig koll på om du gjort alla uppgifter? Här får du en checklista som du kan kopiera och klistra in på din blogg. Kryssa för varje gång du är färdig med en uppgift! Förra terminen: Skrivit instruktion och publicerat den på bloggen ”Elever & lärare tipsar & diskuterar” och på vår wiki. Hållit […]

Comments off

Förslag på ett slags bedömningsmall

Bedömning av skrivuppgift: ”skriva insändare/debattartikel” Här har jag med utgångspunkt från vår specifika uppgift och det nationella provets bedömningskriterier börjat skissa på ett förslag till ett slags ”bedömningsmall”. Den är dock endast ett grovt verktyg. En texts svagheter kan i viss mån vägas upp av starka sidor. Man kan till exempel skriva en fantastisk debattartikel […]

Comments off

Nu är temat för NP klart

Jag besökte nyss Uppsala universitets Institution för Nordiska språks hemsida och nosade runt på jakt efter ny information om det nationella provet som äger rum i kursen Svenska B i höst. Kanske är ni lite nyfikna på vad jag fann? Provdatum för höstterminens kursprov är bestämt till onsdagen den 17 november 2010. Provets övergripande tema […]

Comments off

Respons och bedömning av skriftliga uppgifter

Nästa termin (onsd den 17 nov 2010) ska ni skriva ert nationella prov i svenska. Då kommer ni att bedömas efter de här kriterierna. Därför kan det vara vettigt att vi börjar jobba med dem nu. När ni ger respons på andras texter så vill jag alltså att ni den här gången (på fredagens lektionstid) […]

Comments offHoppa till verktygsfältet