Archive for Diskussion

Vecka 48: Språksociologi och dialekter

Vi utgår från boken Handbok i svenska språket. Vi ska ha tre grupper (8-9 elever per grupp). Grupperna är: 1) Julia, Lisa, Hedda, Emmy, Agnes och Louise, Diana, Petra och ev Kajsa. 2) Kim, Emma, John-Henry, Harald, Henrik, Elias, Robin  och Johannes. 3) Amy, Ulrika, August, Gabriel, Filip, Oskar, Yousef , Victor och Oliver. Inom gruppen så […]

Comments off

Webbstjärnan

Jag är sugen på att anmäla klassen och vår blogg Elever & lärare tipsar & diskuterar till Webbstjärnans tävling: http://webbstjarnan.se/ Är det ok för er?

Comments off

Skriva dikter: övning I

Gruppövning (3-4 personer per grupp) Läs dikten ”Vierge moderne” ur diktsamlingen Dikter (1916) av Edith Södergran. Analysera och diskutera den tillsammans! Pröva att använda samma anaforiska teknik genom att skriva en dikt där ni börjar varje vers med ett ”X är”. Fyll sedan i med väl valda, gärna oväntade substantiv. Förslag på anaforer: ”Sverige är […]

Comments (6)

Viktiga begrepp och träning i diktanalys

Helklass Vi går igenom följande begrepp: Lyrik, dikt, poesi, vers (jfr prosa/epik och dramatik, olika genrer) Allitteration Anafor Antites Assonans Besjälning Bildlig resp bokstavlig betydelse Fri vers Liknelse Metafor Onomatopoetisk Rim (enstaviga och tvåstaviga) och rimflätning (ex abba) Rytm Sinnesanalogi Slutrim Stilfigur/stilmedel Strof Symbol Versrad Versfot/takt/, versmått/meter, betonade och obetonade stavelser, fallande (troké, daktyl) el […]

Comments off

Utvärdering av Svenska B och avsnittet i litteraturhistoria: renässans till 1900-tal

Vi är strax i halvtid och det är tid att utvärdera och planera framtiden! Än är det inte för sent, varken för er eller för mig, att göra förbättringar: att utveckla det som går bra och att jobba med sina svagheter … 😉 Så ta chansen att påverka! I. Ni ska göra en utvärdering av det här […]

Comments (1)

Gruppuppgift: Önskemål för nästa termin …

SV1202 – Svenska B 100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:2 Många av målen har vi hunnit jobba med den här terminen, men inte alla: Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall … kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra sammanställningar och utredningar samt dra slutsatser och föra […]

Comments off

Orlando – en historisk pikareskroman

Denna vecka ska vi se filmen Orlando baserad på en bok (1928) med samma namn av Virginnia Woolf. Diskutera och redogör sedan för hur man kan tillämpa de olika berättarteknik-modellerna på filmen! Voglers analysmodell har ni fått på lösblad, men ni kan även hitta en fylligare version (på engelska) här: http://www.thewritersjourney.com/ Och här kan ni […]

Comments (11)

Önskemål och respons på kursinnehållet

Till detta inlägg kan du skriva kommentarer som handlar om dina önskemål kring kursen Svenska B.

Comments (2)

Bekanta dig med Wikipedia

Har ni prövat att skriva artiklar eller göra redigeringar i Wikipedia? I onsdags testade jag att publicera två artiklar på http://sv.wikipedia.org . Jag ville se vad som händer. Skulle de få stå kvar? Skulle de förändras? Artiklarna var skrivna på ”Forskningsnätet Skåne” och på ”Olle Alexandersson”. Forskningsnätet vet ni väl vad det är? Olle Alexandersson […]

Comments (23)

Hur kan du ha nytta av skolbloggen.se i skolarbetet?

Bloggar kan användas till många olika saker. Den vi nu har skapat är till exempel tänkt som ett slags reflektionsblogg eller loggbok för era tankar om era studier i ämnet svenska. Peter Ellwe på bloggen Ellwes fisk beskriver sju olika sätt som man kan använda bloggar på i skolan: Reflektionsbloggar Våra elever har skapat en […]

Comments (5)

« Previous entries

Hoppa till verktygsfältet