Archive for Läsloggar

Respons på tredje läsloggen

INNEHÅLL Bokens titel Bra att ni beskriver titlarna och hur ni gillar dem! Många av er skulle kunna reflektera lite mer kring dem. Om boken till exempel är döpt efter en person eller en plats i boken, så kan ni ofta fundera mer över vad dessa symboliserar. Är de på något vis viktiga för bokens […]

Comments off

Respons på andra läsloggen

Individuell respons Vad gäller den individuella responsen på era läsloggar har jag även denna gång valt ut några saker som jag gillar och några saker som jag tycker ni kan utveckla ytterligare i era texter. Det skulle bli för omfattande och tjatig läsning om jag kommenterade allt som är bra respektive allt som skulle kunna […]

Comments off

Tredje läsloggen

INNEHÅLL Bokens titel Bokens form och struktur Bokens dramaturgi Bokens budskap Här kommer mina instruktioner kring saker ni KAN ta upp under varje rubrik (varje rubrik eller punkt som står här ovan ska vara med, men ni behöver alltså inte besvara alla frågor under varje punkt, utan välj ut det som är viktigt och intressant […]

Comments (2)

Andra läsloggen

INNEHÅLL Berätta om bokens miljöbeskrivningar: Hur skildras miljön? Vad intresserar sig berättaren för? Kläder, smycken, hår, dofter, vackra eller dramatiska utsikter, väder, om ett tyg är mjukt eller strävt? Är miljöskildringarna centrala (viktiga) i boken? Är de för många, för långa, för knapphändiga eller alldeles underbara? Gillar du dem? Varför/varför inte? Hur påverkar de din […]

Comments (3)

Respons på första läsloggen

INNEHÅLL Generellt har ni skrivit korta och informativa presentationer av boken, vilket är bra! Ni tar upp titel, författare, när den skrevs och när er utgåva är tryckt och vilket förlag som givit ut den. Ni har också ofta försökt beskriva karaktären på boken. Bra tips: En del av er har länkat till mer läsning […]

Comments off

Komratrespons på läsloggarna

När ni läser era kurskamraters första läsloggar vill jag att ni ska kommentera följande: Är texten mottagaranpassad? (Mottagarna är i första hand läraren och kurskamraterna, kanske läser någon vän eller förälder också något någon gång och, beroende på vad ni har för synlighetsinställningar, kanske någon obekant läser ert inlägg därför att det verkar intressant.) Detta […]

Comments off

Första läsloggen

INNEHÅLL Berätta vilken bok du valt: ta upp titel, författare, när den skrevs och när din utgåva är tryckt och vilket förlag som givit ut den. Försök att beskriva boken med några ord – vad är det för typ av bok? Är det en brevroman, fiktiv memoarbok, dagboksroman, science fiction-roman, kriminalroman, historisk roman, utvecklingsroman (d.v.s. […]

Comments offHoppa till verktygsfältet