Archive for Muntlig redovisning

Lite mer språkhistoria, dialekter och språksociologi

Planering för tisdagens lektion v 50 Här kommer några frågor som vi ska jobba med: 1. Vad är dialekter? Hur definieras begreppet? Lyssna gärna på några dialekter på SweDia: http://swedia.ling.gu.se/ (eller via Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_dialekter). 2. Vad anser forskare om dialekternas utveckling och framtid? Vad tror du själv? 3. Välj ett av följande ämnen (gärna tillsammans med […]

Comments off

NP: Muntligt prov

Här kommer lite repetition … Lycka till med era muntliga prov nästa och näst-nästa vecka! Arbetsgång: 1. Bestäm dig för varför du ska tala! Vad vill du uppnå med ditt tal (mer än ett betyg på kursen)? Hur anpassar du dig efter ditt syfte och efter förutsättningarna? Vad vet dina åhörare redan om ämnet? Hur […]

Comments (1)

Muntliga prov (NP) vecka 49 och 50

Vecka 48 ska du lämna in ditt PM för det nationella provets muntliga del. Vecka 49 och 50 ska ni hålla era muntliga prov i det nationella provet. Ni kommer att vara indelade i grupper, så alla kommer inte att lyssna på allas muntliga prov. Instruktionen för provet har delats ut i form av kopior från Skolverkets […]

Comments off

Vecka 48: Språksociologi och dialekter

Vi utgår från boken Handbok i svenska språket. Vi ska ha tre grupper (8-9 elever per grupp). Grupperna är: 1) Julia, Lisa, Hedda, Emmy, Agnes och Louise, Diana, Petra och ev Kajsa. 2) Kim, Emma, John-Henry, Harald, Henrik, Elias, Robin  och Johannes. 3) Amy, Ulrika, August, Gabriel, Filip, Oskar, Yousef , Victor och Oliver. Inom gruppen så […]

Comments off

Redovisningarna av talen, vecka 41 och 42

Några av er önskade tips på hur skrivna tal kan se ut. Nu har jag hittat en jättefin sida med flera utmärkta exempel: Kända tal. Läs, njut och inspireras! Hur talet ska gå till: Jag vill ha in ert tal skrivet med fullständiga meningar, såsom ni skulle ha läst upp det om ni hållit talet […]

Comments off

Bedömning av muntlig uppgift

Godkänd För betyget Godkänd krävs att eleven framträder inför en grupp och har kontakt med åhörarna; uttrycker sig någorlunda klart och tydligt och presenterar ett begripligt innehåll; anpassar innehållet till det givna ämnet/temat/uppgiften; hanterar manus och eventuella hjälpmedel så att informationen går fram; framför sin information på den tid som står till förfogande. Väl godkänd […]

Comments off

Argumenterande tal

Nu börjar jag skissa på instruktioner för det muntliga anförandet. Jag lägger ut det redan nu (trots att det inte är färdigt), så kom gärna med synpunkter! Arbetsgång: 1. Bestäm dig för varför du ska tala! Vilken tes vill du driva? Bestäm dig också för vilka ska du tala och var ska du hålla talet! […]

Comments off

Tips om webbplatser om retorik

http://www.retorik.com/ http://www.retorik.se/ http://blogg.aftonbladet.se/retorikbloggen Har du tips på webbplatser som du gillar?

Comments off

Gruppredovisning av diktanalys

Redovisning för klassen (5-7 min per grupp, inklusive tid för klassens kommentarer, försök att även använda er av relevanta facktermer) Gruppen redovisar gemensamt för klassen genom att presentera (författare, diktens namn och vilken diktsamling den är publicerad i och när den publicerats), visa dikten (dela ut den på papper eller visa på overhead eller med […]

Comments off

Skriva dikter: övning I

Gruppövning (3-4 personer per grupp) Läs dikten ”Vierge moderne” ur diktsamlingen Dikter (1916) av Edith Södergran. Analysera och diskutera den tillsammans! Pröva att använda samma anaforiska teknik genom att skriva en dikt där ni börjar varje vers med ett ”X är”. Fyll sedan i med väl valda, gärna oväntade substantiv. Förslag på anaforer: ”Sverige är […]

Comments (6)

« Previous entries

Hoppa till verktygsfältet