Archive for Skrivuppgift

NP: Muntligt prov

Här kommer lite repetition … Lycka till med era muntliga prov nästa och näst-nästa vecka! Arbetsgång: 1. Bestäm dig för varför du ska tala! Vad vill du uppnå med ditt tal (mer än ett betyg på kursen)? Hur anpassar du dig efter ditt syfte och efter förutsättningarna? Vad vet dina åhörare redan om ämnet? Hur […]

Comments (1)

Författarpresentation

Vecka 49 och 50 ska du jobba med detta. Räkna med att du har två lektionstillfällen till ditt förfogande och att du får göra resten hemma. Vi har ju även muntliga redovisningar under den här tiden och så ska ni hinna läsa varandras texter. Detta kommer att ta de andra två lektionstillfällena i anspråk. Tisdag […]

Comments (16)

Sista förberedelser inför onsdagen

Förslag på vad du kan göra: Läs dina kurskamraters reflektioner kring texterna och bilderna i provhäftet. Ge respons på några av dem. Läs igenom den respons som du själv fått på din text. Titta igenom Nationella provets texthäfte och kopieringsunderlaget och fundera över det som står där. (Om du vill läsa bedömningsmatrisen för det skriftliga […]

Comments off

Att skriva det nationella provet i svenska på dator

Datorer har en tendens att krångla. Du kan själv göra en del för att minska risken att förlora arbete. 🙂     Spara filen du tänker arbeta i direkt innan du ens börjar skriva, ge filen ett vettigt namn. 🙂   Spara den på enhet H: (dit brukar Mina dokument peka men kontrollera för säkerhets skull att den […]

Comments (2)

Presentera och reflektera kring texter och bilder i provhäftet

Detta är en lite mindre uppgift som tränar och förbereder er för den skriftliga delen i det nationella provet. Läs texterna och titta på bilderna i häftet till det nationella provet. Välj ut ett eller två material som intresserar dig. Presentera materialen (vad är det för typ av bild/text, vem har gjort den etc, vad föreställer […]

Comments (9)

Generell respons på debattartiklarna

Nu har jag läst följande debattartiklar efter att de redovisats via Urkund: Gabriel, Johannes, Ulrika, Emmy, Emma, Hedda, Harald, Julia, Petra, August, Lisa, Henrik,  Amy, Oliver, Kim, Louise, Filip, Agnes, Diana och Yousef. Bra jobbat! Nu börjar jag så smått att kommentera, men det kommer att ta ett tag att gå igenom alla uppsatser. Så […]

Comments off

Skriva essän, v 41 till v 43

När en del redovisar de argumenterande talen i smågrupper, ska andra skriva på sina essäer: Börja med att lägga in era tidigare instruktioner kring hur man arbetar med WordPress och skolbloggen.se, så att ni får testa verktyget lite. Skriv rubrik på er essä överst på er sida. (Varje grupp ska ha skapat en sida som […]

Comments off

Gruppindelning när vi nu jobbar med essäerna

Varje grupp ska skriva en essä som handlar om en frågeställning som anknyter till Pelle Snickars föredrag och vad vi kan lära av digitala medier. Ni ska skriva essän på vår wiki och vi går på måndag igenom hur man gör. Här kommer min gruppindelning: Hedda, Emmy, Julia och Louise Agnes, Diana och Lisa Petra, […]

Comments (4)

Pelle Snickars och essäer

Den 4 okt kommer Pelle Snickars till Österlengymnasiet för att hålla föredrag (kl 14.45-15.30) och seminarium (kl 16.00-17.00) kring digitala medier. Pelle Snickars – Wikipedia Per Johan ”Pelle” Snickars, född 24 april 1971, är docent i filmvetenskap och verksam som forskningschef vid Kungliga biblioteket. Pelle Snickars är just nu kanske mest aktuell med antologin Efter […]

Comments off

Kamratrespons på debattartiklarna

Vecka 38 ska ni läsa varandras insändare/debattartiklar, ge kommentarer på dem (kamratrespons) och bearbeta era texter (efter att ni fått respons på dem). Jag tänker mig att ni läser en kamrats text. När ni ger kamratrespons vill jag särskilt att ni kommenterar (skriv vad som är bra och tips på saker som kan göras ännu […]

Comments off

« Previous entries

Hoppa till verktygsfältet