Checklista

Har du dålig koll på om du gjort alla uppgifter? Här får du en checklista som du kan kopiera och klistra in på din blogg. Kryssa för varje gång du är färdig med en uppgift! Checklistan fylls på efter hand som kursen framskrider.

Förra terminen:

 1. Skrivit instruktion och publicerat den på bloggen ”Elever & lärare tipsar & diskuterar” och på vår wiki.
 2. Hållit muntlig instruktion för klassen med hjälp av dator och projektor.
 3. Skrivit referat.
 4. Skrivit tre läsloggar.
 5. Gett respons på klasskamraters läsloggar.
 6. Hållit muntligt föredrag i grupp om en epok och några av dess mest kända författare.
 7. Lyssnat på kurskamraternas föredrag och deltagit i diskussioner och övningar som de förberett.

Dessutom skrev ni en hel del kommentarer på inlägg, till exempel på inlägg om vad kännetecknar bloggar, hur man kan använda skolbloggen.se resp Wikipedia i skolarbetet, era tankar kring filmen En midsommarnattsdröm, kommentarer på inläggen om Upptäckternas och enväldets tid,  upplysningenromantiken och realismen. Ni kommenterade också inlägget om olika berättartekniker och -knep i filmen Orlando.

Denna terminen:

 1. Skrivit en dikt.
 2. Gett respons på två klasskamraters dikter.
 3. Skrivit ett  diskussionsinlägg.
 4. Kommenterat lärarens och klasskamraters diskussionsinlägg.
 5. Skrivit debattartikel.
 6. Gett respons på en klasskamrats debattartikel.
 7. Hållit tal.
 8. Lyssnat på flera klasskamraters tal och gett respons på dem.
 9. Skrivit essä i grupp.
 10. Gett respons i grupp på en annan grupps essä.
 11. Skrivit en presentation av ett eller två material i texthäftet för det nationella provet och reflekterat kring det.
 12. Gett respons (gärna i grupp) på två klasskamraters texter om texthäftet.
 13. Skrivit det nationella provet för kursen Svenska B.
 14. Skrivit ett pm till det muntliga delprovet i det nationella provet för Svenska B.
 15. Hållit det muntliga föredraget som ingår i det nationella provet.
 16. Skrivit en presentation av en 1900-talsförfattare.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Hoppa till verktygsfältet