Upplysning, romantik och realism

Vi ska nu ägna oss åt två omvälvande århundraden i historien och i litteraturhistorien. Ni ska vara tre elever per grupp, utom i en grupp där ni ska vara fyra. De författare och texter som ni kan välja mellan är: Upplysningen och 1700-talet Swift och Gullivers resor (Johannes, Edgar och Emma) Voltaire och Zadig (Ulrika, Amy […]

Comments (11)

Revolutionernas tid

Under senare hälften av 1700-talet och under 1800-talet sker en snabb utveckling av näringslivet och maktförhållandena i västvärlden. Förändringarna sker så snabbt att man ofta talar om ”revolutioner”: Den industriella revolutionen Den amerikanska revolutionen Den franska revolutionen Även detta är centralt: Nya politiska idéer får namn och en fastare form: konservatism, liberalism, socialism Revolutioner och […]

Comments off

Upplysningstiden

Upplysningsidéerna uppstår i England och sprids via franska författare. Centrala tankar: Förnuft och erfarenhet (Locke: tabula rasa och empirism) Optimism (tro på framtiden), nyttighetsdyrkan (utilism) och tolerans (både religiös och politisk åsiktsfrihet) Människors lika värde (”naturliga rättigheter”: alla har rätt till liv, frihet och egendom) Idéer om hur en stat bör styras (Montesquieu: maktdelningsprincipen, Voltaire: […]

Comments offHoppa till verktygsfältet