Bekanta dig med Wikipedia

Har ni prövat att skriva artiklar eller göra redigeringar i Wikipedia? I onsdags testade jag att publicera två artiklar på http://sv.wikipedia.org . Jag ville se vad som händer. Skulle de få stå kvar? Skulle de förändras? Artiklarna var skrivna på ”Forskningsnätet Skåne” och på ”Olle Alexandersson”. Forskningsnätet vet ni väl vad det är? Olle Alexandersson […]

Comments (23)

Hur kan du ha nytta av skolbloggen.se i skolarbetet?

Bloggar kan användas till många olika saker. Den vi nu har skapat är till exempel tänkt som ett slags reflektionsblogg eller loggbok för era tankar om era studier i ämnet svenska. Peter Ellwe på bloggen Ellwes fisk beskriver sju olika sätt som man kan använda bloggar på i skolan: Reflektionsbloggar Våra elever har skapat en […]

Comments (5)Hoppa till verktygsfältet