Skriva dikter: övning II

Individuell uppgift Välj ut en dikt. Skriv en egen dikt som blir som ett svar på den dikt du valt. Välj själv om du vill härma stilen och/eller innehållet eller om du vill att din dikt ska vara ett slags motsats och kontrastera mot dikten som du valt. Din dikt kan vara ”foglig” eller ”göra […]

Comments off

Skriva dikter: övning I

Gruppövning (3-4 personer per grupp) Läs dikten ”Vierge moderne” ur diktsamlingen Dikter (1916) av Edith Södergran. Analysera och diskutera den tillsammans! Pröva att använda samma anaforiska teknik genom att skriva en dikt där ni börjar varje vers med ett ”X är”. Fyll sedan i med väl valda, gärna oväntade substantiv. Förslag på anaforer: ”Sverige är […]

Comments (6)

Viktiga begrepp och träning i diktanalys

Helklass Vi går igenom följande begrepp: Lyrik, dikt, poesi, vers (jfr prosa/epik och dramatik, olika genrer) Allitteration Anafor Antites Assonans Besjälning Bildlig resp bokstavlig betydelse Fri vers Liknelse Metafor Onomatopoetisk Rim (enstaviga och tvåstaviga) och rimflätning (ex abba) Rytm Sinnesanalogi Slutrim Stilfigur/stilmedel Strof Symbol Versrad Versfot/takt/, versmått/meter, betonade och obetonade stavelser, fallande (troké, daktyl) el […]

Comments offHoppa till verktygsfältet