Språk och släktskap

I världen finns ca 6000 språk varav det största är kinesiskan med drygt 1 miljard modersmålstalare. Språken brukar delas in i språkfamiljer. Svenskan och de flesta europeiska språken  ingår i den indoeuropeiska språkfamiljen. Via Wikipedia hittade jag flera fina illustrationerna av de olika språkfamiljernas utbredning.  De kartor som försöker visa många språkfamiljer samtidigt är dock […]

Comments (2)

Upptäckternas och enväldets tid

Här kommer lite bakgrund: Européerna upptäcker ”nya” världsdelar. En ny världsbild. Kapitalismen tar fart. En vetenskaplig revolution. Boktryckarkonsten. En religiös reformation. Starka stater med enväldiga kungar. Hur påverkade dessa händelser litteraturen och vice versa? Här kommer en film om Ludwig XIV:s Versailles: Ni förstår vad det måste kosta att kunna visa upp denna stora prakt […]

Comments (4)Hoppa till verktygsfältet