Respons på första läsloggen

INNEHÅLL Generellt har ni skrivit korta och informativa presentationer av boken, vilket är bra! Ni tar upp titel, författare, när den skrevs och när er utgåva är tryckt och vilket förlag som givit ut den. Ni har också ofta försökt beskriva karaktären på boken. Bra tips: En del av er har länkat till mer läsning […]

Comments off

Komratrespons på läsloggarna

När ni läser era kurskamraters första läsloggar vill jag att ni ska kommentera följande: Är texten mottagaranpassad? (Mottagarna är i första hand läraren och kurskamraterna, kanske läser någon vän eller förälder också något någon gång och, beroende på vad ni har för synlighetsinställningar, kanske någon obekant läser ert inlägg därför att det verkar intressant.) Detta […]

Comments offHoppa till verktygsfältet