Respons och bedömning av skriftliga uppgifter

Nästa termin (onsd den 17 nov 2010) ska ni skriva ert nationella prov i svenska. Då kommer ni att bedömas efter de här kriterierna. Därför kan det vara vettigt att vi börjar jobba med dem nu. När ni ger respons på andras texter så vill jag alltså att ni den här gången (på fredagens lektionstid) […]

Comments off

Komratrespons på läsloggarna

När ni läser era kurskamraters första läsloggar vill jag att ni ska kommentera följande: Är texten mottagaranpassad? (Mottagarna är i första hand läraren och kurskamraterna, kanske läser någon vän eller förälder också något någon gång och, beroende på vad ni har för synlighetsinställningar, kanske någon obekant läser ert inlägg därför att det verkar intressant.) Detta […]

Comments offHoppa till verktygsfältet