Andra läsloggen

INNEHÅLL Berätta om bokens miljöbeskrivningar: Hur skildras miljön? Vad intresserar sig berättaren för? Kläder, smycken, hår, dofter, vackra eller dramatiska utsikter, väder, om ett tyg är mjukt eller strävt? Är miljöskildringarna centrala (viktiga) i boken? Är de för många, för långa, för knapphändiga eller alldeles underbara? Gillar du dem? Varför/varför inte? Hur påverkar de din […]

Comments (3)

Första läsloggen

INNEHÅLL Berätta vilken bok du valt: ta upp titel, författare, när den skrevs och när din utgåva är tryckt och vilket förlag som givit ut den. Försök att beskriva boken med några ord – vad är det för typ av bok? Är det en brevroman, fiktiv memoarbok, dagboksroman, science fiction-roman, kriminalroman, historisk roman, utvecklingsroman (d.v.s. […]

Comments off

Läsloggarna

1. Första loggen ni skriver ska handla om hur romanen börjar (inledningen/ anslaget och presentationen) och så ska ni försöka beskriva stilen och språket (här kan du läsa instruktionen för den första läsloggen), 2. den andra ska handla om beskrivningarna (miljö- och personskildringarna) i boken samt vilka karaktärer och konflikter som är centrala (här kan du läsa instruktionerna […]

Comments (12)

Fantastiska författare och romaner

Förslag på författare och romaner Välj en roman eller i alla fall en författare innan du går på lov nästa fredag! Meddela mig och klassen ditt val genom att skriva en kommentar till detta inlägg! M. Cervantes Den sinnrike junkern Don Quijote av La Mancha (1605-1615) D. Defoe Robinson Crusoe (1719) J. Swift Gullivers resor […]

Comments (23)Hoppa till verktygsfältet