Läsloggarna

1. Första loggen ni skriver ska handla om hur romanen börjar (inledningen/ anslaget och presentationen) och så ska ni försöka beskriva stilen och språket (här kan du läsa instruktionen för den första läsloggen), 2. den andra ska handla om beskrivningarna (miljö- och personskildringarna) i boken samt vilka karaktärer och konflikter som är centrala (här kan du läsa instruktionerna […]

Comments (12)

Fantastiska författare och romaner

Förslag på författare och romaner Välj en roman eller i alla fall en författare innan du går på lov nästa fredag! Meddela mig och klassen ditt val genom att skriva en kommentar till detta inlägg! M. Cervantes Den sinnrike junkern Don Quijote av La Mancha (1605-1615) D. Defoe Robinson Crusoe (1719) J. Swift Gullivers resor […]

Comments (23)

Hur kan du ha nytta av skolbloggen.se i skolarbetet?

Bloggar kan användas till många olika saker. Den vi nu har skapat är till exempel tänkt som ett slags reflektionsblogg eller loggbok för era tankar om era studier i ämnet svenska. Peter Ellwe på bloggen Ellwes fisk beskriver sju olika sätt som man kan använda bloggar på i skolan: Reflektionsbloggar Våra elever har skapat en […]

Comments (5)Hoppa till verktygsfältet