Viktiga begrepp och träning i diktanalys

Helklass Vi går igenom följande begrepp: Lyrik, dikt, poesi, vers (jfr prosa/epik och dramatik, olika genrer) Allitteration Anafor Antites Assonans Besjälning Bildlig resp bokstavlig betydelse Fri vers Liknelse Metafor Onomatopoetisk Rim (enstaviga och tvåstaviga) och rimflätning (ex abba) Rytm Sinnesanalogi Slutrim Stilfigur/stilmedel Strof Symbol Versrad Versfot/takt/, versmått/meter, betonade och obetonade stavelser, fallande (troké, daktyl) el […]

Comments off

Epoker och begrepp, del 1

Epoker (Observera att årtalen för epokerna är ungefärliga. Beroende på vilket område i samhället man studerar, blir tidsramarna något olika. Musiken ligger till exempel efter litteraturen. 😉 ) Forntiden (före 800 f Kr) Antiken (800 f Kr – 500 e Kr) Medeltiden (500-1500) Renässansen (1500-1650) Franskklassicismen (1650-1700) Några viktiga begrepp Tre huvudgenrer: Lyrik (från början […]

Comments offHoppa till verktygsfältet