Gruppuppgift: Önskemål för nästa termin …

SV1202 – Svenska B 100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:2 Många av målen har vi hunnit jobba med den här terminen, men inte alla: Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall … kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra sammanställningar och utredningar samt dra slutsatser och föra […]

Comments off

Önskemål och respons på kursinnehållet

Till detta inlägg kan du skriva kommentarer som handlar om dina önskemål kring kursen Svenska B.

Comments (2)Hoppa till verktygsfältet