Respons på tredje läsloggen

INNEHÅLL Bokens titel Bra att ni beskriver titlarna och hur ni gillar dem! Många av er skulle kunna reflektera lite mer kring dem. Om boken till exempel är döpt efter en person eller en plats i boken, så kan ni ofta fundera mer över vad dessa symboliserar. Är de på något vis viktiga för bokens […]

Comments off

Respons och bedömning av skriftliga uppgifter

Nästa termin (onsd den 17 nov 2010) ska ni skriva ert nationella prov i svenska. Då kommer ni att bedömas efter de här kriterierna. Därför kan det vara vettigt att vi börjar jobba med dem nu. När ni ger respons på andras texter så vill jag alltså att ni den här gången (på fredagens lektionstid) […]

Comments off

Respons på andra läsloggen

Individuell respons Vad gäller den individuella responsen på era läsloggar har jag även denna gång valt ut några saker som jag gillar och några saker som jag tycker ni kan utveckla ytterligare i era texter. Det skulle bli för omfattande och tjatig läsning om jag kommenterade allt som är bra respektive allt som skulle kunna […]

Comments off

Respons på första läsloggen

INNEHÅLL Generellt har ni skrivit korta och informativa presentationer av boken, vilket är bra! Ni tar upp titel, författare, när den skrevs och när er utgåva är tryckt och vilket förlag som givit ut den. Ni har också ofta försökt beskriva karaktären på boken. Bra tips: En del av er har länkat till mer läsning […]

Comments off

Komratrespons på läsloggarna

När ni läser era kurskamraters första läsloggar vill jag att ni ska kommentera följande: Är texten mottagaranpassad? (Mottagarna är i första hand läraren och kurskamraterna, kanske läser någon vän eller förälder också något någon gång och, beroende på vad ni har för synlighetsinställningar, kanske någon obekant läser ert inlägg därför att det verkar intressant.) Detta […]

Comments off

Vilka kloka frågor!

Tack för att ni ställer så många kloka frågor! Det lär vi oss alla massor utav!

Comments off

Respons på referaten

Generellt tycker jag att ni varit duktiga på att formulera er självständigt och varierat. Nästan alla av er har gjort en fulltständig källhänvisning (artikelförfattarens namn, artikelns rubrik samt var och när artikeln är publicerad) och ni har fina referatmarkörer! Ni är också duktiga på att välja ut vad som är viktigt i texten! ”JAG ÄR […]

Comments offHoppa till verktygsfältet