Språk och släktskap

I världen finns ca 6000 språk varav det största är kinesiskan med drygt 1 miljard modersmålstalare. Språken brukar delas in i språkfamiljer. Svenskan och de flesta europeiska språken  ingår i den indoeuropeiska språkfamiljen. Via Wikipedia hittade jag flera fina illustrationerna av de olika språkfamiljernas utbredning.  De kartor som försöker visa många språkfamiljer samtidigt är dock […]

Comments (2)Hoppa till verktygsfältet