Upplysningen, en fylligare version

Upplysningstiden Vad? Upplysningstidens representanter betonade förnuftet och ville få människor att tänka självständigt istället för att blint följa auktoriteterna. De ville ha åsiktsfrihet (tryckfrihet, religionsfrihet etc). De hävdade att människor har naturliga rättigheter: alla är födda fria och lika och alla har rätt till liv, frihet och egendom. Därmed var de emot slaveri, livegenskap, stympningsstraff […]

Comments (12)

Upplysningstiden

Upplysningsidéerna uppstår i England och sprids via franska författare. Centrala tankar: Förnuft och erfarenhet (Locke: tabula rasa och empirism) Optimism (tro på framtiden), nyttighetsdyrkan (utilism) och tolerans (både religiös och politisk åsiktsfrihet) Människors lika värde (”naturliga rättigheter”: alla har rätt till liv, frihet och egendom) Idéer om hur en stat bör styras (Montesquieu: maktdelningsprincipen, Voltaire: […]

Comments offHoppa till verktygsfältet